na obsah

FIL-WEB design
tvorba webu

Používáme moderní technologii

Beztabulkový layout

Beztabulkový layout (layout – rozvržení obsahu jednotlivých stránek webu) je proti zastaralému tabulkovému založen na designu výhradně prostřednictvím kaskádových stylů (CSS – Cascading Style Sheet). To umožňuje lépe sémanticky zpracovat kód webu, což se příznivě projeví ve výsledném indexování jednotlivých stránek roboty vyhledávačů, a to při vyhledávání znamená lepší umístění takového webu mezi ostatními nebo konkurenčními stránkami.

Pravidla tvorby přístupného webu

Jako přístupný web označujeme takové webové stránky, které svým návštěvníkům nekladou žádné překážky v jejich používání, a to bez ohledu na softwarové či hardwarové vybavení počítače návštěvníka stránek nebo jeho fyzická omezení. Podle metodiky Blind Friendly Web upravujeme www stránky takovým způsobem, aby byly dostupné i pro zrakově postižené.Díky aplikaci pravidel přístupnosti webových stránek je možné získat až o 20% více nových zákazníků.

Pravidla přístupnosti webu vycházejí ze spolupráce týmů expertů a handicapovaných uživatelů internetu. Aplikování těchto pravidel při tvorbě webu by mělo zaručit, že je v maximální možné míře přístupný pro všechny včetně využití prostřednictvím alternativních zařízení. V České republice jsou tato pravidla zakotvena v novele Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy provedené zákonem č. 81/2006 Sb. Ve světě se stala pravidla tvorby přístupného webu předmětem výzkumu daleko dříve a byla pro českou obdobu značným zdrojem inspirace.

Použitelnost internetových stránek

Na použitelných internetových stránkách se návštěvníci snadno orientují a rychle vyhledají informaci, pro kterou přišli. Z nepoužitelného webu odchází zmatený a dezorientovaný uživatel zpravidla rovnou ke konkurenci.

SEO optimalizace

Pomocí SEO optimalizace (Search Engine Optimization) získávají webové stránky další zlepšení v pořadí při vyhledávání. SEO se provádí přizpůsobováním obsahu a formy webu tak, aby ten co nejlépe vyhovoval automatizovanému zpracování ve vyhledávačích.

Optimalizace pro prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome

Každý prohlížeč zobrazuje webové stránky poněkud odlišným způsobem. Pokud je web vytvořen a odzkoušen například pouze na jediném z dnes běžně používaných prohlížečů, může se uživateli, který používá jiný prohlížeč, tento web jevit jako nedokončený nebo graficky špatně zpracovaný. Některé informace se k uživateli odlišného prohlížeče ani nedostanou.

Proto je důležité, aby byl web vytvářen s ohledem na tyto skutečnosti. V konečné fázi vývoje webových stránek je přesto vhodné a nutné provést řadu úprav a optimalizací tak, aby se všechny stránky danného webu zobrazovaly stejně prostřednictvím všech nejpoužívanějších prohlížečů.