na obsah

FIL-WEB design
tvorba webu

Direct e-mailing, e-mailová kampaň

Silný nástroj marketingu

Cílené rozesílání elektronické pošty dnes patří mezi velmi silné marketingové nástroje. Může jít o zákaznické e-maily, kdy firma svým zákazníkům sděluje novinky ve své nabídce, rozesílá blahopřání nebo se jiným způsobem pravidelně připomíná. Může se také jednat o e-maily kontaktní, pomocí kterých se získávají noví zákazníci.

Tento způsob e-mailové komunikace však podléhá striktním pravidlům. Ta nejdůležitější určují zákony č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zejména u kontaktních e-mailů je nutné dbát na to, aby se z nich nestala nevyžádaná pošta - spam.

Nástroje pro direct e-mailing

Kromě kvalitní a aktuální databáze kontaktů jsou pro technické zpracování direct e-mail kampaně potřeba dvě věci. Dobře a originálně zpracovaný e-mail v html i v plain textové verzi a správně nakódovaná webová aplikace, která rozešle a personalizuje direct e-mail.

Tvorba direct e-mailu

"Dobře zpracovaný direct e-mail" znamená, že pomocí html a CSS vytvoří kodér e-mailovou zprávu ve formátu html (následně pak také v běžném textu) takovým způsobem, aby měla tyto vlastnosti:

  • Doručitelnost. Zpráva nesmí automaticky skončit v koši s nevyžádanou poštou.
  • Neměnný vzhled. Nakódování musí být takové, aby všechny webové aplikace a e-mailové klienty zobrazlily doručenou zprávu pokud možno v nezměněné podobě.
  • Originální vzhled. Direct e-mailová zpráva musí vizuálně zaujmout na první pohled, aby si ji příjemce pamatoval nebo alespoň přečetl.
  • Srozumitelnost. Sdělení musí být jasné a ihned pochopitelné. Času máme stále méně.
  • Dodržet podmínky stanovené zákonem. Je třeba zařadit specifické pasáže do textu a obsahu e-mailu.

Zejména kritérium neměnného vzhledu může někdy znamenat hodiny testování a úprav e-mailové zprávy. Nelze totiž pracovat s kterýmikoliv html tagy nebo vlastnosti CSS. Zkušený kodér direct e-mailů ovšem ví, které speciální postupy použít a kterým se vyhnout, takže testovací čas může být kratší.

Webová aplikace pro direct e-mailing

Běžné e-mailové klienty nejsou pro rozesílání hromadné pošty příliš vhodné a při větším množství kontaktů nebo potřebě personalizace zpráv se jeví jako nedostačující. Pto tyto účely lze použít webovou aplikaci nebo jiný specializovaný software, které je potřeba zakoupit, protože nabídka freewaru v této oblasti prakticky neexistuje. Dalším řešením je tvorba webové aplikace na zakázku.

V každém případě by vhodná aplikace pro direct e-mailing měla zvládat tyto operace:

  • Hromadně rozeslat direct e-mail velkému množství příjemců.
  • Odesílat 2 verze každého e-mailu. Jednu ve formátu html včetně grafiky, druhou jako bežný text pro ty příjemce, kterým se zpávy v html formátu nezobrazují.
  • Automaticky komunikovat s databází kontaktů.
  • Pro každého příjemce zprávu automaticky personalizovat údaji z databáze kontaktů.
  • Umožnit použití jen autorizovaným osobám.

Vytvoříme direct e-mail a webovou aplikaci k jejich rozesílání

Podle našeho návrhu nebo návrhu zákazníka kódujeme e-mailové zprávy pro direct e-mailing a testujeme jejich doručení a vzhled na nejpoužívanějších e-mailových klientech a webových aplikacích pro elektronickou poštu.

Na objednávku realizujeme webové aplikace pro rozesílání direct e-mailů, které splňují zásadní kritéria a požadavky klientů.

Za účelem zakázky v oblasti direct e-mailingu nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře v sekci Kontakty. Cenovou kalkulaci provádíme podle konkrétních požadavků zákazníka na e-mailovou zprávu nebo webovou aplikaci.