na obsah

FIL-WEB design
tvorba webu

Vytvoříme Vám webové stránky

Vytváříme internetové stránky na míru podle představ klienta. V grafickém návrhu zohledňujeme corporate identity (firemní vizuální identitu). Používáme technologii, která vychází z posledních trendů v této oblasti služeb. Důraz klademe na validní a sémantický kód jednotlivých projektů, což má vliv na pořadí, v jakém se webové stránky zobrazí ve vyhledávačích.

Aplikujeme pravidla přístupnosti a použitelnosti webu podle metodiky Blind Friendly Web, kdy jsou webové stránky dostupné i pro zrakově postižené.

To vše přináší našim klientům další zlepšení marketingu a nové zákazníky.

Kompletní weby podle kategorie za výhodnou cenu

Pro větší komfort a úsporu času na straně poptávky jsme rozšířili nabídku o tyto kompletní produkty, které se navzájem liší zejména svým rozsahem, ale i náročností při realizaci. Přesto můžeme i pro malé projekty vytvořit přesnou cenovou kalkulaci vypočtenou z ceníku služeb.

Velké projekty

V případě větších projektů připravíme po konzultaci s klientem a analýze jeho potřeb konkrétní cenovou nabídku, která bude založena na předpokládaném rozsahu prací a hodinových sazbách.

Direct e-mailing

Cílené rozesílání e-mailů - direct e-mailing - dnes patří mezi nejúčinější marketingové nástroje. Platí to jak pro kontaktní e-maily, jejichž hlavním účelem je získat nové zákazníky, tak pro e-maily zákaznické, které slouží k pravidelnému udržování kontaktu se zákazníky nebo k jejich informování například o nových produktech.

Vyrobíme pro Vás webovou aplikaci pro právě takové hromadné rozesílání těchto kontaktních nebo zákaznických e-mailů. Nakódujeme také podle Vašich požadavků graficky přitažlivou e-mailovou zprávu, která se dostane k adresátovi vzhledově téměř nezměněna.

Modernizace webových stránek

Zabýváme se modernizací starších webů nebo jinak nevyhovujících internetových stránek, které v současné konkurenci mohou zaostávat nebo neplnit některé základní funkce. Podle přání klienta provádíme SEO (Search Engine Optimization) a SEM (Search Engine Marketing).